Kuang Shi (Kuiang Shih, b.1926) Nine Dragon Waterfalls of Mount Huang
Lot 752
Kuang Shi (Kuiang Shih, b.1926) Nine Dragon Waterfalls of Mount Huang
HK$ 200,000 - 300,000
US$ 26,000 - 39,000
Lot Details
Kuang Shi (Kuiang Shih, b.1926)
Nine Dragon Waterfalls of Mount Huang
Ink and colour on paper, framed and glazed
Inscribed and signed Xiangxiang Zhongying Kuang Shi, with three seals of the artist
One colophon of a four-line poem inscribed by Kuang Shi, with four seals of the artist
Painting 45cm x 90cm (17¾in x 35½in) and
Colophon 31.5cm x 90cm (12¼in x 35½in).

Footnotes

 • Published: The Painting & Calligraphy of Shih C. Y. Kuiang, Vol. 3, Modem Graphics, San Francisco, 2005, p. 61

  匡時 黃山九龍瀑 潑彩紙本 鏡框 二零零一年作

  款識﹕黃山九龍瀑, 湘鄉仲英匡時寫。
  鈐印﹕匡時、仲英、廬山煙雨

  詩堂﹕天紳亭望天垂紳, 智如亭見智慧水。風卷泉分九迭飛, 如龍各自從潭起。黃山皆削立而瘦, 上下皆梥, 前人漸江、石濤、瞿山, 俱以此擅名於世。漸江得其骨, 石濤得其情, 瞿山得其變, 近人品定黃山畫史, 遂有黃山派, 然皆不出此三家戶庭也。先師張先生九龍瀑題句, 敬書以壯吾畫。湘鄉匡時。
  鈐印﹕樂安後人、願花長好月長圓人長壽、匡時之印、仲英大利

  出版﹕《匡仲英書畫》第三集, Modem Graphics, 舊金山, 2005年, 頁61

  匡時,字仲英,旅美畫家。1924年生於湖南,儒雅多才,酷愛詩文、書畫、篆刻、攝影及園藝,富收藏,精鑒賞。匡氏為國畫大師張大千入室弟子,追隨老師半個世紀,受教最深,儘得薪傳。曾獲大千贈詩雲:「揮毫便可窮殊相,破墨真堪撥亂雲,來共匡君結廬舍,更乎老雨滌塵氛。」匡氏僑居美國三十年,曾多次於台灣、日本及美國舉行個人展覽,獲譽頗豐。
Activities
Contacts
 1. Vincent Wu
  Auction Administration - Chinese Paintings
  Bonhams
  Work
  Suite 2001, One Pacific Place
  Hong Kong
  Work + 852 3607 0016
 2. Meilin Wang
  Specialist - Chinese Paintings
  Bonhams
  Work
  Suite 2001, One Pacific Place
  Hong Kong
  Work +852 2918 4321
  FaxFax: +852 2918 4320
Similar items