Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy, 1917, hanging scroll
Lot 5304
Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script
US$ 4,000 - 6,000
£2,400 - 3,600
Auction Details
Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script Kang Youwei (1858-1927) Calligraphy in Running Script
Lot Details
Chinese Paintings

Property from Various Owners
Kang Youwei (1858-1927)
Calligraphy in Running Script
Hanging scroll, ink on gold paper; inscribed, dated dingsi wu yue (fifth month of 1917) and signed Kang Youwei with two seals of the artist reading Kang Youwei yin and wei xin bai ri chu wang shi liu nian san zhou da di you pian si zhou jing san shi yi guo xing liu shi wan li.
50 x 12 1/4in (127 x 31.1cm)
Activities
Contacts
 1. Angela Lee
  Auction Administration - Asian Art
  Bonhams
  Work
  220 San Bruno Avenue
  San Francisco, 94103
  United States
  Work +1 415 503 3358
  FaxFax: +1 415 503 3300
Similar items